ALVIKS MÅLERI UPPSALA

TRAPPHUSMÅLNING

Funderar ni på att måla om ert trapphus? Genom att färgsätta, måla om och renovera ert trapphus på ett genomtänkt så skapas både trivsel och ett högre värde på fastigheten. Vid trapphusrenovering är det av stor vikt att titta på alla detaljer för att få ihop det till en helhet.

TOTALENTREPRENAD

Varför utför ett måleriföretag totalentreprenader? Jo, i många projekt är färgsättning och måleri en betydande del av hela projektet. Vi på Alviks Måleri har både kunskap och färdigheter inom totalentreprenader. Totalentreprenaderna kan vara allt från trapphusrenoveringar, lägenhetsrenoveringar till mindre ombyggnationer.

OM- & NYBYGGNADSMÅLNING

Om- och nybyggnadsmålning är en stor del hos oss och den innefattar allt från stora projekt som målning av Nya Karolinska sjukhuset till ommålning av en liten lägenhet till Fru Svensson. Med vår långa erfarenhet är vi gärna delaktiga i tidiga skeden av projekten.

DEKORATIONSMÅLNING

I Sverige finns en tradition av måleri med tekniker som efterliknar högklassiga material. Våra dekorationsteam är duktiga på ådrings- och marmoreringsmålning och utför uppdrag åt bostadsrättsföreningar, riksdagsförvaltningen samt många fler kunder. Även moderna dekorationer samt motivmålningar utförs av dessa team.

FÖNSTER- & FASADMÅLNING

Oavsett om det är en villa, ett flerbostadshus eller en industrifastighet, så ska fasaderna underhållas med rätt metoder, rätt färgval och rätt intervaller. Detta för att få bästa totalekonomi för er fasad. Vi har stor kunskap om målningssystem för trä, puts, betong samt plåt.

FÄRGSÄTTNING

En genomtänkt färgsättning är A och O för allt som ska målas! Vi färgsätter trapphus, kontor, sjukhus, skolor, förskolor, butiker m.m. Med hjälp av en genomtänkt färgsättning ökar vi trivseln, ökar värdet, ökar försäljningen, eller det ni önskar uppnå med färgsättningen!

Mer om våra tjänster

OM OSS

Alviks Måleri har kontor i Stockholm, Uppsala och Västerås. Till oss är du välkommen med både mindre och större målningsuppdrag – allt från små servicejobb till stora målerientreprenader som sträcker sig över flera år och kräver stora personalresurser. 

Bland våra 200 medarbetare finns traditionella målare men också servicemålare och dekorationsmålare. Vi har kvalitets- och arbetsmiljöansvariga som ser till att vi uppfyller ställda krav. För att kunna leverera bästa möjliga tjänst till respektive kund arbetar vi i Team, skräddarsydda Team för varje kund och uppdrag.

Vi satsar ständigt på ledarskapsutveckling så att all den kunskap och färdighet som finns hos alla våra medarbetare kommer dig som kund tillgodo, på bästa sätt.

VÅRA KÄRNMENINGAR

VI BRYR OSS

VI ÄR I FRAMKANT

VI ÄR LÄTTA ATT SAMARBETA MED

 

STOCKHOLM fb-icon

UPPSALAfb-icon