ALVIKS MÅLERI UPPSALA

INDUSTRIKLÄTTRING & REPAREBTEN

Genom att använda våra industriklättrare/repklättrare har vi möjlighet att hjälpa er att utföra arbeten på höga höjder, utan onödiga kostnader för ställning eller skylift.

Vanliga arbeten vi utför är bland annat målning av takfötter, hisschakt, fasader med mera.

Utöver målningsarbeten kan vi även utföra besiktningar, fönsterputsning samt diverse servicejobb inom fastighetsunderhåll med mera.

Här är höjder uppåt 100 m inget hinder för dessa uppdrag.

Samtliga klättrare inom dessa uppdrag är godkända enligt Irata.

LÄS MER 

MÅLERIKONSERVERING

Med vår anställda målerikonservator kan vi hjälper dig med att bevara kulturhistoriska miljöer som i många fall är skyddsklassade.

Det kan handla om värdefulla originalmålningar i tak eller på väggarna eller marmoreringar i trapphus, kyrkor eller äldre fastigheter mm. som ställer krav på lyhördhet och respekt.
Vi kan utföra professionella skrapningar samt färganalyser och laga / återskapa / retuschera målningen.
Konservatorns viktigaste uppgift är att förebygga, fördröja skador och nedbrytning, så att föremålen bevaras så länge som möjligt i oförändrat skick.

Arbetena sker i samarbete med antikvarier och myndigheter för att säkerställa resultatet.

TRAPPHUSMÅLNING

Funderar ni på att måla om ert trapphus? Genom att färgsätta, måla om och renovera ert trapphus på ett genomtänkt så skapas både trivsel och ett högre värde på fastigheten. Vid trapphusrenovering är det av stor vikt att titta på alla detaljer för att få ihop det till en helhet.

TOTALENTREPRENAD

Varför utför ett måleriföretag totalentreprenader? Jo, i många projekt är färgsättning och måleri en betydande del av hela projektet. Vi på Alviks Måleri har både kunskap och färdigheter inom totalentreprenader. Totalentreprenaderna kan vara allt från trapphusrenoveringar, lägenhetsrenoveringar till mindre ombyggnationer.

OM- & NYBYGGNADSMÅLNING

Om- och nybyggnadsmålning är en stor del hos oss och den innefattar allt från stora projekt som målning av Nya Karolinska sjukhuset till ommålning av en liten lägenhet till Fru Svensson. Med vår långa erfarenhet är vi gärna delaktiga i tidiga skeden av projekten.

DEKORATIONSMÅLNING

I Sverige finns en tradition av måleri med tekniker som efterliknar högklassiga material. Våra dekorationsteam är duktiga på ådrings- och marmoreringsmålning och utför uppdrag åt bostadsrättsföreningar, riksdagsförvaltningen samt många fler kunder. Även moderna dekorationer samt motivmålningar utförs av dessa team.

FÖNSTER- & FASADMÅLNING

Oavsett om det är en villa, ett flerbostadshus eller en industrifastighet, så ska fasaderna underhållas med rätt metoder, rätt färgval och rätt intervaller. Detta för att få bästa totalekonomi för er fasad. Vi har stor kunskap om målningssystem för trä, puts, betong samt plåt.

FÄRGSÄTTNING

En genomtänkt färgsättning är A och O för allt som ska målas! Vi färgsätter trapphus, kontor, sjukhus, skolor, förskolor, butiker m.m. Med hjälp av en genomtänkt färgsättning ökar vi trivseln, ökar värdet, ökar försäljningen, eller det ni önskar uppnå med färgsättningen!

BYGGSERVICE

Med hjälp av vår byggservice-avdelning kan vi hjälpa er med olika tjänster som inkluderar bland annat snickeri, el, vvs och övriga installationer. En fastighet kräver ofta många olika typer av underhåll och reparation av skador. Det kan vara allt från att byta en dörr, laga en vägg, riva ett kök eller att totalrenovera ett boende.

Vi hjälper er gärna med underhållsplaner och kostnadsberäkningar för era projekt.

Mer om våra tjänster

OM OSS

Alviks Måleri har kontor i Stockholm, Uppsala och Västerås. Till oss är du välkommen med både mindre och större målningsuppdrag – allt från små servicejobb till stora målerientreprenader som sträcker sig över flera år och kräver stora personalresurser. 

Bland våra 200 medarbetare finns traditionella målare men också servicemålare och dekorationsmålare. Vi har kvalitets- och arbetsmiljöansvariga som ser till att vi uppfyller ställda krav. För att kunna leverera bästa möjliga tjänst till respektive kund arbetar vi i Team, skräddarsydda Team för varje kund och uppdrag.

Vi satsar ständigt på ledarskapsutveckling så att all den kunskap och färdighet som finns hos alla våra medarbetare kommer dig som kund tillgodo, på bästa sätt.

VÅRA KÄRNMENINGAR

VI BRYR OSS

VI ÄR I FRAMKANT

VI ÄR LÄTTA ATT SAMARBETA MED

 

STOCKHOLM fb-icon

UPPSALAfb-icon