Trapphus Torsgatan 63

På Torsgatan 63 har vi målat om trapphuset och våra duktiga dekorationsmålare har ådrat snickerier samt dörrar.

Trapphus Fryxellsgatan 3

Före

Efter

I denna fastighet från 1927 har vi genomfört en genomgripande målningsrenovering. Vävklädda väggar har bredspacklats. Takfärg har skrapats ned till limfärg som tvättats ned. Mikrolite har satts i tak. Lägenhetsdörrar har bytts till exakta kopior av originaldörrarna och ådringsmålats efter ursprunglig förlaga. Väggarna har täckmålats i en ljusbeige kulör. Originalmålningar har rengjorts och retuscherats. Elledningar har frästs in och nya armaturer har monterats. Hissarna har genomgått en grundlig renovering.

Trapphus Karlbergsvägen 25-27

Före

Efter

Under vintern och våren har vi gjort en total entreprenad i dessa sex trapphus. El har bilats in i väggarna, nya säkerhetsdörrar monterats, golven slipats och polerats. Nya armaturer i alla trapphus och körportar. Soprum och cykelrum har byggts- och målats om. Postfack har monterats i körporten och byggts in med mdf-skivor och som sedan ådringsmålats som bröstningspanelen.

Trapphus Fridhemsgatan 8

Före

Efter

Dessa två trapphus har vi målat under våren. Huset byggdes 1926 och arkitekter var Bocander & Cronvall. El har bilats in i väggarna. Alla armaturer byttes ut och monterats med styrning. Golven har slipats. Nya entrépartier i ek och glas. Väggarna bredspacklades då det tidigare var grov struktur i ljus rosa.

Entré väggarna delades in horisontella band och målades i en ljus grå grön nyans i kombination med en mörkare grågrön i stucco. Takmålningen i ena trapphuset dämpades ner i den gröna nyansen så att den harmonierar med väggkulören.

Trapphus Bellmansgatan

Före

Efter

Under våren 2011 målade vi dessa sex trapphus på Södermalm. Bostadshusen byggdes 1897 och har mycket av sin ursprungliga karaktär bevarad. De målade ytorna var i stort behov av ommålning och de olika trapphusen hade haft varierande färgsättning dels i mörka kulörer och dels aprikosfärgat. Den nya färgsättningen blev gemensam för alla trapphusen. Lägenhetsdörrarna byttes till säkerhetsdörrar med samma utseende som originaldörrarna. Alla snickerier målades i en ljusgrå kulör. Väggarna täckmålades en ljus varmgrå kulör.

Trapphus Östermalmstorg

Före

Efter

Under sommaren 2011 har vi målat dessa två trapphus. Vissa befintliga dekorationer har bevarats. Väggar har marmorerats och laserats. Snickerierna har ådringsmålats för att efterlikna befintliga mellanglasdörrar. Taken har utsmyckats med dekorationer.

Trapphus Vegagatan 9

Före

Efter

Totalentreprenad av trapphus i Vasastaden. Nya säkerhetsdörrar har satts in och socklar som sen ådrings målats. Vi har lagt in nya golv av keramiska plattor. I entrén har vi kompletterat stora delar av den skadade stuckaturen. I trapphusen har stuckaturen i taken renoverats. Entrén lyftes fram med en bröstning i kalksten, pilastrar i kolmårdsmarmor. Fälten marmorerdes i carrara och ramades in med sienna. Upp i trapphuset täckmålades väggarna i en dämpad guld ockra som går ton i ton med siennan. Alla snickerier ådringsmålades i mahogny.