Trapphus Bellmansgatan

Före

Efter

Under våren 2011 målade vi dessa sex trapphus på Södermalm. Bostadshusen byggdes 1897 och har mycket av sin ursprungliga karaktär bevarad. De målade ytorna var i stort behov av ommålning och de olika trapphusen hade haft varierande färgsättning dels i mörka kulörer och dels aprikosfärgat. Den nya färgsättningen blev gemensam för alla trapphusen. Lägenhetsdörrarna byttes till säkerhetsdörrar med samma utseende som originaldörrarna. Alla snickerier målades i en ljusgrå kulör. Väggarna täckmålades en ljus varmgrå kulör.