Skolor Nytorpsskolan

Före

Efter

Nytorpsskolan som byggdes 1950, arkitekt var D Dahl. Idag finns klasser från förskoleklass till årskurs 9. Byggnaden har kvalitéer och fina detaljer men var i behov av uppfräschning. Vi målade om två trapphus och fyra korridorer.

Tidigare var väggarna målade med en aprikos bröstning med en schablonmålad bård. Den nya färgsättningen gör det lättare att orientera sig i skolan. De olika trapphusen fick olika kulörer. Det blå trapphuset har väggmålningar som fick styra valet av blå kulör. Kulörvalet bidrar till att målningarna framhävs på ett bättre sätt.