Om MPA Alviks Måleri

På MPA Alviks Måleri är vi 45 medarbetare som målar och förskönar i Västmanland

Till oss är du välkommen med allt från små servicejobb till stora målerientreprenader som sträcker sig över flera år och kräver stora personalresurser. Bland våra medarbetare finns traditionella målare, servicemålare och dekorationsmålare. Vi har kvalitets- och arbetsmiljöansvariga som ser till att vi uppfyller ställda krav.

För att kunna leverera bästa möjliga tjänst till respektive kund arbetar vi i Team, skräddarsydda Team för varje kund och uppdrag. Vi satsar ständigt på ledarskapsutveckling så att all den kunskap och färdighet som finns hos alla våra medarbetare kommer dig som kund tillgodo, på bästa sätt.

Vi har bl.a. målat åt

PEAB:                Bostäder nyproduktion och renovering i Västerås, Sala och Enköping.
Aros Bygg:       Bostäder nyproduktion
NCC:                 Sjukhuset Västerås
Byggmäster:    Lägenheter samt servicemåleri
Sala Bostäder: Ramavtal måleriarbeten
Landstinget:     Ramavtal måleriarbeten
VS-Hus:            Lägenheter, utvändig målning mm
JM:                    Österport, Genuan (Nyproduktion bostäder)
Byggpartner:   Karlavagnen, Svärdsliljan (Renovering bostäder)
Brf:                     Fönster, Utvändig målning
Privata hus:      Målningsarbeten i hela Västmanland
Klövern:            Ramavtal måleriarbeten
Hebygårdar:     Ramavtal måleriarbeten
Sala Kommun: Ramavtal måleriarbeten
Totalbyggen:   Ombyggnader,servicemåleri
Aspholmen:      Fastigheter: Hyresgästanpassningar ,sevicemåleri
FÖ Bygg:           Servicemåleri

Våra kärnmeningar och vision!

Tillsamman med våra kunder och medarbetare har vi arbetat fram våra kärnmeningar. Vårt arbete ska genomsyras av våra kärnmeningar och vår vision.

Kvalitets- och miljöarbete

Alviks Måleri, Alviks Måleri i Uppsala och MPA Alviks Måleri är alla kvalitets- och miljöcertifierade enl. ISO 9001 och 14001.

Socialt engagemang

Inom Alviks Måleris bolag stödjer vi Läkare utan gränser, Zero mission (klimatkompensation),  Radiohälpen, ActionAid, Sirius (idrottsverksamhet), Uppsala Tennisverksamhet, Västerås hockey, Tillberga bandy.

Några händelser i historien

1973    Alviks Måleri startades av Lars Andersson

1993    Vi anställer vår första Arkitekt

1996    Som första måleriföretag i branschen blir vi ISO 9002 certifierade

1998    Som första måleriföretag i branschen blir vi ISO 14001 certifierade

1999    Lars-Erik Jonsson, som varit verksam i bolaget länge, tillträder som VD

2008   Vi startar dotterbolag, Alviks Måleri I Uppsala, med Fredrik Hagström som delägare och VD

2009    Lars-Erik Jonsson och Daniel Andersson förvärvar merparten av aktierna i Alviks Måleri.

2013     Efter ett gediget arbete tillsammans med våra kunder och medarbetare lanserar vi våra nya kärnmeningar och vision.

2014     Alviks Måleri i Uppsala förvärvar 50% av aktierna i MPA Måleriproduktion. Bolaget ändrar namn till MPA Alviks Måleri.

2016     Vi fortsätter med att utveckla våra medarbetare inom bl.a. ledarskap, coachning, kommunikation och service.

 

Alviks Måleri finns i Stockholm, Uppsala och Västerås.

vasteraskontor

Vi bryr oss

 

Med det avser vi tex: Omtanke, lyssnar, kvalitet, noggranna, kundfokuserade, sprider glädje, ger nya upplevelser och gör det lilla extra.

Vi är i framkant

 

Med det avser vi tex: Nyfikna, nytänkande, nyskapande, nya affärskoncept, skapar drömmar, framtidsinriktade medarbetare.

Vi är lätta att samarbeta med

Med det avser vi tex: Enkla, tillmötesgående, flexibla, problemlösare, serviceinriktade.