Uppsala

Adress

Telefon

Stångjärnsgatan 15 018-30 20 54
753 23 UPPSALA

E-post

uppsala@alviksmaleri.se
Lars-Erik Jonsson
VD
Anna Bergström
Administration
Mårten Bergström
Kalkyl / kvalitet och miljö
Tomas Skogfeldt
Teamledare
Mikael Kruse
Arbetsledare
Johan Fahlcrantz
Arbetsledare