TRAPPHUSMÅLNING

Funderar din bostadsrättsförening på att måla om trapphusen? Genom att måla om trapphusen på ett genomtänkt sätt höjer ni värdet på era bostadsrätter och fastigheten. Lina Liljefors inredningsarkitekt på Alviks Måleri och Joachim Olsson en av flera projektledare på Alviks Måleri, vet vad som krävs för en smidig process och ett lyckat slutresultat vid en trapphusmålning. Tillsammans har de en bred kunskap och erfarenhet om olika stilar och epoker när det gäller att färgsätta och måla trapphus. Vi bevarar och återskapar trapphusen vid trapphusmålning för att anpassa dessa till sitt ursprung. Genom skrapprover analyserar vi och tar fram ett färgsättningsförslag som är anpassat till fastigheten och dess arkitekturhistoria och som en grund till vårt anbud.

Några goda råd inför trapphusmålning och trapphusrenovering:

  • Tag kontakt med projektledaren på Alviks Måleri för att tillsammans med honom och vår inredningsarkitekt / färgsättare, gå igenom vad som behöver åtgärdas, förutom färgsättning och målning. Det kan vara byte av el och armaturer, nya trappregister, ny matta, hissinredning, säkerhetsdörrar m.m.
  • Bilda en liten, stark och beslutmässig trapphusgrupp.
  • Utifrån era önskemål tar vår arkitekt och projektledare i samverkan fram ett färgsättningsförslag och anbud.

Välkommen att kontakta oss.

Olsson Joachim
Projektledare
073-660 61 73
joachim.olsson@alviksmaleri.se

Liljefors Lina
Inredningsarkitekt
073-660 61 12
lina.liljefors@alviksmaleri.se

Se referenser inom trapphusmålning