SPECIALMÅLNING

Det finns en del specialprodukter inom måleri som kräver en viss kompetens för att kunna utföras och som man måste certifiera sig för. Ofta krävs en del extra säkerhetsåtgärder och skyddsutrustning för att inte äventyra säkerhet och hälsa. Epoxymålning är en typ av målning som vissa av våra målare har behörighet att utföra. Ibland är det bara erfarenhet och bra handlag som krävs som för tex Fibrite- målning. Att sprutmåla med högglans ställer höga krav på den omgivande miljön vad gäller temperatur och luftfuktighet.

Vissa av våra uppdragsgivare har högt ställda krav på säkerhet och kunnande och har i vissa fall egna utbildningar och kurser som krävs för att kvalificera sig för att utföra vissa typer av uppgifter.

Vissa typer av målningsuppdrag kräver kanske att arbetet utförs utanför ordinarie arbetstid. Vi försöker alltid att tillmötesgå önskemål och verka för en optimal lösning.

Referenser