PROJEKTLEDARE

Vad gör en projektledare på Alviks Måleri?

Projektledarna driver varje målningsprojekt så effektivt som möjligt till största möjliga kundnytta. Projektledarna åker ut och tittar på nya uppdrag, gör kalkyler själva eller med hjälp av vår kalkylator, lämnar anbud och föreslår olika slutytor/behandlingar.

Vi kopplar alltid in vår arkitekt om vi ser att det kan vara till nytta för dig som kund. I våra anbud lämnar vi, utöver målningsarbetet, även pris på byggarbeten, elarbeten, golvläggning m.m. om så önskas. En viktig del för projektledarna i upphandlingsskedet, är att säkerställa att dina förväntningar som kund, är det som blivit beställt och det som vi därmed också kommer att leverera.

Innan målningen påbörjas väljer projektledaren den målare eller det team av målare som är mest lämpade för varje enskilt projekt. Projektledarens uppgift är helt enkelt att se till att du som kund blir väldigt nöjd så att du återkommer till Alviks Måleri.

Projektledare på Alviks Måleri