OMBYGGNADSMÅLNING

När det gäller ombyggnadsprojekt hittar man lösningar utifrån de förutsättningar som gäller för just den arbetsplatsen. Dessa projekt kännetecknas av att många yrkesgrupper arbetar samtidigt på arbetsplatsen som ofta är en dammig och bullrig miljö som ställer höga krav på de medverkande. Det kan vara stambyten och renoveringar av bostadshus eller ombyggnad och hyresgästanpassning av kontorshus. Mycket planering och stor lyhördhet krävs för att skapa ett bra slutresultat. Maskinell utrustning och hjälpmedel används för ett effektivt arbete med bra arbetsmiljö.

Referenser