FÄRGSÄTTNING

Allt som ska målas måste också färgsättas. Förutom själva kulören finns flera andra val att göra. Vilken typ av färg ska användas? Vilken glans ska den ha? Vilken typ av applicering ska användas?

För att nå ett lyckat resultat med målningen måste man veta hur man vill att det slutliga intrycket ska bli. Men det gäller också att veta hur man når dit. Upplevelsen av det lilla färgprovet är definitivt inte detsamma som en uppmålad yta av samma kulör.

Vår arkitekt gör färgsättningsförslag för de mest skilda objekt utifrån de förutsättningar och önskemål som finns. Hon ser vilka möjligheter som finns och anpassar presentationen till uppdragets syfte. Arkitekten medverkar tidigt i projekten och har nära kontakt med målaren under produktionen för att säkerställa att resultatet blir det önskade. Under referenser finns många exempel på trapphus, skolor och kontor som vi färgsatt och målat.

Välkommen att kontakta vår arkitekt

Liljefors Lina
Inredningsarkitekt
073-660 61 12
lina.liljefors@alviksmaleri.se

Se referenser
Färgsättning