DEKORATIONSMÅLNING

Många av våra uppdrag innebär att vi rör oss i kulturhistoriskt intressanta miljöer som i många fall är skyddsklassade. Värdefulla originalmålningar ställer krav på lyhördhet och respekt. Om det rör sig om försiktig rengöring eller endast renovering av målningar gäller det att ha rätt inställning när man tar sig an uppgiften. Arbetena sker i samarbete med antikvarier och representanter från myndigheter för att säkerställa kvalitén.

Våra dekorationsmålare arbetar också mycket med trapphusrenoveringar. Där kan det gälla att återskapa snickeriernas ådringsmålning eller att ge nya säkerhetsdörrar en känsla av gediget trä. Marmoreringar och olika former av stenimitation görs ofta i trapphusen. Olika typer av dekorationsmålning i form av väggmotiv, bårder och ornamentik är vanliga uppgifter. Även olika stuccotekniker förekommer. Ofta finns det originalmålningar bevarade som ska kompletteras eller bättringsmålas. Våra dekorationsmålare vet hur man tar sig an de olika uppgifterna de ställs inför. De vet vilka tekniker och material som kan användas för att resultatet ska bli bra och hållbart.

Referenser
Dekorationsmålning