Tjänster

TRAPPHUSMÅLNING

Funderar ni på att renovera trapphuset?  Genom att färgsätta, måla om och renovera ert trapphus på ett genomtänkt sätt så skapas både trivsel och ett högre värde på fastigheten och därmed de enskilda bostadsrätterna vid Brf.

Vid trapphusrenovering är det av stor vikt att titta på alla detaljer och få ihop det till en helhet. Våra Teamledare har stor erfarenhet av att renovera och måla om trapphus. Tillsammans med er går vi igenom vad som behöver åtgärdas förutom färgsättning och målning. Det kan vara byte av el och armaturer, trappregister, matta, hissinredning, säkerhetsdörrar m.m. Utifrån era önskemål tar vi sedan fram ett färgsättningsförslag och anbud.

Visa ett urval av de trapphus vi gjort >>

342342

Fönster- & Fasadmålning

Föroreningar i luften tillsammans med ett mycket varierande klimat gör att det blir mycket påfrestningar på fönster och fasader i vårt land. Vi kan hjälpa er, så att ni får rätt förutsättningar för att era fasader ska hålla sig vackra länge.

Som vid all målning gäller det att tänka igenom färgsättningen, kulörer upplevs på ett helt annat sätt då de kommer upp på en stor yta. Vi målar fasader och fönster på både slott och villor. Vi målar fasader av trä, puts, plåt och betong.

OM- & NYBYGGNADSMÅLNING

Vi har lång erfarenhet av att måla ny- och ombyggnadsprojekt. Vi skräddarsyr våra Team och är nyfikna på att prova nya arbetssätt och produkter för att göra målningsprocessen ännu effektivare i samverkan med dig som kund. Och samverkansprojekt/partenering gör vi gärna i ännu flera projekt.

Det bästa är när vi kan komma in i tidigt skede så att vi kan säkerställa att det blir rätt Team och att vår erfarenhet kan tas tillvara i planeringen. Välkommen att kontakta oss, oavsett om du är intresserad av samverkan eller traditionell entreprenadform.

Nya_Karolinska_Solna

45734

DEKORATIONSMÅLNING

Många av våra uppdrag innebär att vi rör oss i kulturhistoriskt intressanta miljöer som i många fall är skyddsklassade. Värdefulla originalmålningar ställer krav på lyhördhet och respekt. Om det rör sig om försiktig rengöring eller endast renovering av målningar gäller det att ha rätt inställning när man tar sig an uppgiften. Arbetena sker i samarbete med antikvarier och representanter från myndigheter för att säkerställa kvalitén.

Våra dekorationsmålare arbetar också mycket med trapphusrenoveringar. Där kan det gälla att återskapa snickeriernas ådringsmålning eller att ge nya säkerhetsdörrar en känsla av gediget trä. Marmoreringar och olika former av stenimitation görs ofta i trapphusen. Olika typer av dekorationsmålning i form av väggmotiv, bårder och ornamentik är vanliga uppgifter. Även olika stuccotekniker förekommer. Ofta finns det originalmålningar bevarade som ska kompletteras eller bättringsmålas.

Våra dekorationsmålare vet hur man tar sig an de olika uppgifterna de ställs inför. De vet vilka tekniker och material som kan användas för att resultatet ska bli bra och hållbart

FÄRGSÄTTNING

En genomtänkt färgsättning är A och O för allt som ska målas! Vi färgsätter allt från trapphus, kontor, sjukhus, skola, förskola, butik m.m. Med hjälp av en genomtänkt färgsättning ökar vi trivseln, ökar värdet, ökar försäljningen, eller det ni önskar uppnå med färgsättningen!

Vid en färgsättning är det många saker att ta hänsyn till. Tex. vid färgsättning av äldre trapphus är fastighetens arkitekturhistoria en viktig del, det kan också vara fastigheter som är skyddsklassade som kräver extra insatser. Vid färgsättning av kontor, sjukhus, skolor, förskolor kan det vara helt andra saker att ta hänsyn till. Ska det färgsättas så det skapas trivsel, lugn, action, innovation eller vad är det du som kund vill uppnå?

56546

TOTALENTREPRENAD

Varför utför ett måleriföretag totalentreprenader? Jo, i många projekt är färgsättning och måleri en betydande del av hela projektet. Då vi på Alviks Måleri har både kunskap och färdigheter inom totalentreprenader så känns det som en självklarhet att vi är totalentreprenören när en stor del av projektet är måleri.

Totalentreprenaderna kan vara allt från trapphusrenoveringar, lägenhetsrenoveringar till mindre ombyggnationer. Vilket innebär att totalentreprenaden kan innefatta entreprenörer inom bygg, el, golv, kakel m.m.