Referenser

1032
I denna fastighet från 1927 har vi genomfört en genomgripande målningsrenovering. Vävklädda väggar har bredspacklats. Takfärg har skrapats ned till limfärg som tvättats ned. Mikrolite har satts i tak. Lägenhetsdörrar har bytts till exakta kopior av originaldörrarna och ådringsmålats efter ursprunglig förlaga. Väggarna har täckmålats i en ljusbeige kulör. Originalmålningar har rengjorts och retuscherats. Elledningar har frästs in och nya armaturer har monterats. Hissarna har genomgått en grundlig renovering.
1062
Under vintern och våren har vi gjort en total entreprenad i dessa sex trapphus. El har bilats in i väggarna, nya säkerhetsdörrar monterats, golven slipats och polerats. Nya armaturer i alla trapphus och körportar. Soprum och cykelrum har byggts- och målats om. Postfack har monterats i körporten och byggts in med mdf-skivor och som sedan ådringsmålats som bröstningspanelen.
1054
Dessa två trapphus har vi målat under våren. Huset byggdes 1926 och arkitekter var Bocander & Cronvall. El har bilats in i väggarna. Alla armaturer byttes ut och monterats med styrning. Golven har slipats. Nya entrépartier i ek och glas. Väggarna bredspacklades då det tidigare var grov struktur i ljus rosa. Entré väggarna delades in horisontella band och målades i en ljus grå grön nyans i kombination med en mörkare grågrön i stucco. Takmålningen i ena trapphuset dämpades ner i den gröna nyansen så att den harmonierar med väggkulören.
Minolta DSC
Under våren 2011 målade vi dessa sex trapphus på Södermalm. Bostadshusen byggdes 1897 och har mycket av sin ursprungliga karaktär bevarad. De målade ytorna var i stort behov av ommålning och de olika trapphusen hade haft varierande färgsättning dels i mörka kulörer och dels aprikosfärgat. Den nya färgsättningen blev gemensam för alla trapphusen. Lägenhetsdörrarna byttes till säkerhetsdörrar med samma utseende som originaldörrarna. Alla snickerier målades i en ljusgrå kulör. Väggarna täckmålades en ljus varmgrå kulör.
Minolta DSC
Under sommaren 2011 har vi målat dessa två trapphus. Vissa befintliga dekorationer har bevarats. Väggar har marmorerats och laserats. Snickerierna har ådringsmålats för att efterlikna befintliga mellanglasdörrar. Taken har utsmyckats med dekorationer.
1174
Totalentreprenad av trapphus i Vasastaden. Nya säkerhetsdörrar har satts in och socklar som sen ådrings målats. Vi har lagt in nya golv av keramiska plattor. I entrén har vi kompletterat stora delar av den skadade stuckaturen. I trapphusen har stuckaturen i taken renoverats. Entrén lyftes fram med en bröstning i kalksten, pilastrar i kolmårdsmarmor. Fälten marmorerdes i carrara och ramades in med sienna. Upp i trapphuset täckmålades väggarna i en dämpad guld ockra som går ton i ton med siennan. Alla snickerier ådringsmålades i mahogny.
1153
Denna skola som ligger i Järfälla har vi målat under höstterminen 2012. Skolan byggdes på slutet av 60-talet. I korridorerna satt konstverk av emalj i starka färger som blev utgångspunkten för färgsättningen av hela skolan. Korridorerna målades i en bas kulör och sen har pelare och väggfält lyfts fram i de olika nyanserna som finns i konstverken.
950
Nytorpsskolan som byggdes 1950, arkitekt var D Dahl. Idag finns klasser från förskoleklass till årskurs 9. Byggnaden har kvalitéer och fina detaljer men var i behov av uppfräschning. Vi målade om två trapphus och fyra korridorer. Tidigare var väggarna målade med en aprikos bröstning med en schablonmålad bård. Den nya färgsättningen gör det lättare att orientera sig i skolan. De olika trapphusen fick olika kulörer. Det blå trapphuset har väggmålningar som fick styra valet av blå kulör. Kulörvalet bidrar till att målningarna framhävs på ett bättre sätt.  
e1
Receptionen var egentligen snygg och fräsch och egentligen inte alls i behov av ommålning. Men intrycket var alltför intetsägande och stämde inte hur företaget ville uppfattas. Receptionen är det allra första rummet som möter besökare och anställda. Det är viktigt att vara medveten om vad man vill kommunicera eftersom det första intrycket av ett företag dvs ofta receptionen kan prägla den fortsatta upplevelsen.  
e1
Till midsommar blev vi klara med det här fina trapphuset på Östermalm. Väggarna i entrén marmorerades i carrera och ramades in med kolmårdsmarmor. Upp i trapphuset målades väggen upp till en högre bröstning med en grön nyans som fanns i det blyinfattade glaset. En bård i kolmårdsmarmor delar av väggen och ovanför målade vi en ljusare grön nyans. Alla snickerier ådringsmålades i en mahogny ton i ton med handledaren.