Referenser

Ett axplock av referenser som vi målat och somliga färgsatt.


Trapphus Karlbergsvägen 9 - 1 2 I denna vackra fastighet från 1902-03 har vi genomfört en målningsrenovering. Entré: Taket i entrén har lagats och bättrats väldigt försiktigt. Den befintliga takmålningen i Jugenstil har bevarats på det bästa möjliga sättet.  Marmoreringarna i entrén har tvättats och skursockeln har fräschats upp.    Trapphus:  Taket har målats vit och väggarna samt skursocklar har målats.  Vi anpassade den befintliga färgsättningen lite grann enligt kundens önskemål.    Färgsättning: Paolo Mandato och Anne Törnvall  Projekledning: Fredrik Kristland och Paolo Mandato  Genomförande: 2019    k-märkning av fastigheten: grön  Ursprunglig arkitekt: O Jonsson  Kv Snöklockan 3  
Alviks Måleri Magasin - Klicka på bilden för att läsa magasinet
Trapphus Grev Magnigatan 8 - På Grev Magnigatan 8 har vi dekorationsmålat entrén och målat om övriga ytor i trapphuset.
Trapphus Birkagatan 7 & 9 - På Birkagatan 7 & 9 har vi målat om hela trapphusen och våra dekorationsmålare och ådrat dörrarna.
Trapphus Torsgatan 63 - På Torsgatan 63 har vi målat om trapphuset och våra duktiga dekorationsmålare har ådrat snickerier samt dörrar.
Trapphus Fryxellsgatan 3 - I denna fastighet från 1927 har vi genomfört en genomgripande målningsrenovering. Vävklädda väggar har bredspacklats. Takfärg har skrapats ned till limfärg som tvättats ned. Mikrolite har satts i tak. Lägenhetsdörrar har bytts till exakta kopior av originaldörrarna och ådringsmålats efter ursprunglig förlaga. Väggarna har täckmålats i en ljusbeige kulör. Originalmålningar har rengjorts och retuscherats. Elledningar har frästs in och nya armaturer har monterats. Hissarna har genomgått en grundlig renovering.
Trapphus Karlbergsvägen 25-27 - Under vintern och våren har vi gjort en total entreprenad i dessa sex trapphus. El har bilats in i väggarna, nya säkerhetsdörrar monterats, golven slipats och polerats. Nya armaturer i alla trapphus och körportar. Soprum och cykelrum har byggts- och målats om. Postfack har monterats i körporten och byggts in med mdf-skivor och som sedan ådringsmålats som bröstningspanelen.
Trapphus Fridhemsgatan 8 - Dessa två trapphus har vi målat under våren. Huset byggdes 1926 och arkitekter var Bocander & Cronvall. El har bilats in i väggarna. Alla armaturer byttes ut och monterats med styrning. Golven har slipats. Nya entrépartier i ek och glas. Väggarna bredspacklades då det tidigare var grov struktur i ljus rosa. Entré väggarna delades in horisontella band och målades i en ljus grå grön nyans i kombination med en mörkare grågrön i stucco. Takmålningen i ena trapphuset dämpades ner i den gröna nyansen så att den harmonierar med väggkulören.
Trapphus Bellmansgatan - Under våren 2011 målade vi dessa sex trapphus på Södermalm. Bostadshusen byggdes 1897 och har mycket av sin ursprungliga karaktär bevarad. De målade ytorna var i stort behov av ommålning och de olika trapphusen hade haft varierande färgsättning dels i mörka kulörer och dels aprikosfärgat. Den nya färgsättningen blev gemensam för alla trapphusen. Lägenhetsdörrarna byttes till säkerhetsdörrar med samma utseende som originaldörrarna. Alla snickerier målades i en ljusgrå kulör. Väggarna täckmålades en ljus varmgrå kulör.
Trapphus Östermalmstorg - Under sommaren 2011 har vi målat dessa två trapphus. Vissa befintliga dekorationer har bevarats. Väggar har marmorerats och laserats. Snickerierna har ådringsmålats för att efterlikna befintliga mellanglasdörrar. Taken har utsmyckats med dekorationer.