Kvalitet

Alviks Måleri har ända sedan mitten av 80-talet arbetat med kvalitetsfrågor. Detta ledde till att vi som första måleriföretag i Sverige under mars 1996 certifierade oss enligt ISO 9002. Kvalitetssystemet uppgraderades våren 2003 till ISO 9001 och utveckling och förbättring är en kontinuerlig process i verksamheten.

Miljö

Sedan mitten av 90-talet har vi systematiskt arbetat med miljöfrågor. Den 11 mars 1999 blev vi som första måleriföretag i Sverige miljöcertifierade enligt 14 001. Vi certifierade oss även enligt Målaremästarnas system som blev klart under samma år

Arbetsmiljö

Sen början av 2000-talet ingår även systematiskt arbetsmiljöarbete i ledningssystemet.Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är helt integrerade i ledningssystemet och är en naturlig del i företagets verksamhet. Detta säkerställer en ständig utveckling för ökat kundtillfredsställelse, minskad miljöpåverkan och förbättrad arbetsmiljö för våra medarbetare.

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Alviks Måleri eftersträvar att vara ledande inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt färginredning inom måleribranschen. Vi ska alltid erbjuda och producera tjänster och målningsarbeten till en av kunden lämplig nivå på förväntad kvalitet och till en konkurrenskraftig totalkostnad med garanti på utfört arbete. Vi ska eftersträva att verksamheten förorsakar minsta möjliga miljöpåverkan inom och utom företaget samt erbjuda en säker och sund arbetsmiljö.

Ovanstående ska uppnås genom att:

  • Utföra beställd tjänst i rätt tid och på rätt sätt
  • Alltid välja bästa möjliga teknik och material för att uppnå högsta möjliga kvalitet beträffande utförande och hållbarhet, i relation till kundens förväntningar
  • Arbeta aktivt tillsammans med kund vid val av färger och material med minsta möjliga påverkan på miljö och hälsa
  • Uppfylla och om möjligt överträffa tillämplig arbetsmiljö- och miljölagstiftning
  • Kartlägga och förebygga arbetsmiljörisker och arbetsskador
  • Aktivt stödja friskvård och verka för att nya hjälpmedel tas fram och används
  • Fastställa mätbara mål på kort- och lång sikt
  • Att alltid hålla kunden skadelös vid eventuella brister i företagets åtaganden
  • Verka för goda relationer mellan samtliga medarbetare