Vår historia

Alviks Måleri startades 1974 av Lars Andersson. Ursprungligen var verksamheten förlagd i den gamla biografen vid Alviksplan. Allteftersom företaget växte och antalet medarbetare ökade blev lokalerna för trånga. I den gamla biografen blev butiken kvar och blev ett systerföretag till Alviks Måleri.

Själva yrkesmåleriet flyttade 1991 till egna lokaler på Ranhammarsvägen 9 i Bromma. Den gamla funkisbyggnaden inreddes till kontor och på gården förlades verkstad och snickeri.

Under årens lopp har många målare fått sin lärlingsutbildning på Alviks Måleri och många duktiga verkare eller projektledare som de idag kallas, har byggt upp sin yrkeserfarenhet på Alviks Måleri.

Ledningen på Alviks Måleri var tidigt medveten om vikten av att arbeta för ett kvalitets- och miljömedvetande bland medarbetarna. På 90-talet blev vi det första måleriföretaget i Sverige som blev ISO-certifierade både inom kvalitet och miljö.

Redan 1993 anställdes den första arkitekten som arbetade med färgsättning åt kunderna. En unik tjänst som har höjt kundnyttan i många projekt. 2008 startade dotterbolaget i Uppsala sin verksamhet.

Vid årsskiftet 2008/09 gick de mångåriga medarbetarna Lars-Erik Jonsson och Daniel Andersson in som delägare i Alviks Måleri och Lars Andersson kvarstod med en mindre ägareandel.